W STANACH NAGŁEGO POGORSZENIA STANU ZDROWIA PROSZĘ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PAŃSTWOWYM RATOWNICTWEM MEDYCZNYM TEL 999

Wykonujemy transport pacjentów do placówek medycznych np. do przychodni na wizyty lekarskie, konsultacje, badania. Do szpitala, domów opieki, zakładów opiekuńczo – leczniczych, do ośrodków rehabilitacyjnych, sanatoriów itp. Usługi realizujemy klimatyzowanym/ogrzewanym ambulansem wraz z obsługą. Możliwe jest wynajęcie karetki z kierowcą lub z ratownikami medycznymi oraz z lekarzem.

Zajmujemy się zabezpieczeniem medycznym imprez masowych, wydarzeń sportowych, eventów. Prowadzimy szkolenia z umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio